Sammen om trygg transport

I 2012 forente to av Midt-Norges fremste transport- bedrifter krefter – Elvrum Transport og Sættem Transport. Gjennom videreføringen av to allerede solide aktører, skal vi videre styrke vår posisjon som en av regionens ledende transportører.

Vårt mål er å tilby løsninger som dekker det totale behovet til kunder i ulike bransjer. Med bred samlet erfaring innen godstransport, krantjenester og container- løsninger siden 1975, fremstår vi i dag som en større og mer slagkraftig transportaktør enn noensinne.

Vi ønsker å være den foretrukne transportpartner. Derfor er vi alltid på vei mot forbedring og utvikling. Det betyr at vi kontinuerlig tilpasser oss markedet for å kunne levere de beste, mest effektive og lønnsomme løsningene.