Velkommen til Elvrum Transport AS

Elvrum Transport er en av Midt- Norges største aktører innen godstransport. Selskapet har kjørt nasjonalt og internasjonalt siden 1975 og har gjennom årenes løp vokst både i antall kjøretøy, ansatte og tjenester.

Dagens kunder stiller krav til standarden på bilene, kompetansen til sjåførene og håndtering av ulike typer gods. Derfor legger vi stor vekt på å utføre alle oppdrag i samsvar med forventningene - både når det gjelder kvalitet, punktlighet og lønnsomhet.

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere kjenner både kundene og markedet godt. Samtidig har vi en stor og moderne bilpark for transport av de fleste typer gods. I tillegg benytter vi nyeste teknologi innen blant annet flåtestyring og rapportering fra sjåfør via nettbrett.